Frühwirth Mátyás

országgyűlési képviselő, a X. Daloskerület örökös díszelnöke. * 1890. Soroksár. Középiskoláit Bpesten végezte, itt hallgatott jogot is. Mint joghallgató a Katholikus Népszövetség központi titkára volt. A háborút végigküzdötte. A forradalom és a kommunizmus alatt üldözték és mint túszt letartóztatták. A vörös uralom bukása után a keresztény szociálista mozgalom élén tevékenykedett és a fővárosi politikai életben nagy munkásságot fejtett ki. 1920-ban a soroksári, 1924/26-ban a somorjai, legutóbb pedig az ugodi kerület képviselővé választotta. A Keresztény magántisztv. szöv. elnöke, az Orsz. ipartanács és a Statisztikai tanács tagja, az Országos Dalosszöv. ü. v. elnöke, az Országos Iparoshírlap szerkesztője, több társadalmi, szociális és kultúrális egyesület elnöke vagy vez. tagja.

=== Forrás: ===
Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.