Friedvalszky Ferenc

Dr. frivaldi Friedvalszky Ferenc 1878-ban született Jászberényben. Az egyetemet Kolozsvárott és Budapesten 1906-ban végezte. 1907-től községi bíró, 1918-tól helyettes polgármester, majd 1922-től polgármester volt. E hivatalát a legválságosabb időben vette át. A nehéz gazdasági viszonyok ellenére az ő szorgalmazására épült a csendőrlaktanya, a tanítóképző, az adóhivatal. Folyamatban van az új postapalota építése, a város parkírozása, hősi emlékmű felállítása s a tanyai utak kikövezése. Nevéhez fűződik a villany világítás kiépítése, a közutak kövezése, parkosítása és fásítása, a Levente Egyesület fejlesztése is. A vármegyei törvényhatósági bizottság tagja, a HONSz díszelnöke az ÖTE és a Testnev. biz. elnöke, valamint számos egyesület vezető tagja volt.

Friedvalszky Ferenc

Felesége: Engel Erzsébet, leánya: Erzsébet (Pásztothy Arturné). 1936-ban m. kir. kormány főtanácsosi címmet kapott. 1940-ben vonult nyugalomba megromlott egészségügyi állpaota miatt. 1945-ben bekövetkezett haláláig a jászberényi városi közgyűlés tagja maradt. Egykori lakóháza a mai Ady Endre úton található.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.
Szolnoki és szolnokimegyei almanach. Szolnok, 1926.