Barna Gábor (1950-)

Dr. habil Barna Gábor etnográfus 1950. április 13-án született Kunszentmártonban. A helyi Jószef Attila Gimnáziumban érettségizett, majd egyetemi diplomáját 1973-ban szerezte meg Debrecenben.

A Szegedi Egyetem néprajz tanszékén tanít 1993 óta. 2002-től tanszékvezetőként működik. 2009-től igazgatja a szegedi Bálint Sándor Valláskutató Intézetét és tagja a szegedi Bálint Sándor Közalapítványnak is. Részt vett a Bálint Sándor boldoggá avatását előkészítő történészi bizottság munkájában. A Magyar Katolikus Püspöki Kar megbízásából az európai uniós Európai Kulturális Utak programjában a Szent Jakab-út referense.

1999 óta rendes tagja a Szent István Akadémiának, 2007 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

Számos kitüntetésben és szakmai elismerésben részesült pályafutása során: Miniszteri nagydíj (1970), Jankó János-díj (1981), Pro Regio díj (1993), Nagykunságért-díj (1994), Pro Scientia oklevél (2005), Pro Urbe Díj (2006), Jász-Nagykun-Szolnok megyéért díj (2010), Stephanus-díj (2012), Kunszentmárton díszpolgára (2012), Jászságért Díj (2014), Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2018),  Jászkunság hagyományőrzésért díj (2018).

Forrás:

Áder János köztársasági elnök megbízásából [...] = Kunszentmártoni Hír-Lap (2018.04.10.): 8.
 
Barna Gábor: A folklorisztika oktatása a szegedi egyetemen = Néprajzi Hírek  (2000/1-2): 40-45.

Barna Gábor: A néprajztudomány két jelentős jubileuma elé : Száz éve született Bálint Sándor (1904-1980) és 75 éve alakult meg a néprajz első egyetemi tanszéke Magyarországon (1929-) = Honismeret (2003/6): 20-25.

Dr. Barna Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, néprajzkutató = Jászkunság (2010/1-4): 9-11.

hr: Dr. Barna Gábor újabb díjat kapott = Kunszentmártoni Hír-Lap (2018.08.10.): 7.

Kitüntették Barna Gábort = Kunszentmártoni Hír-lap (2014.07.): 7.

Mód László - Simon András: Barna Gábor, a vallási néprajz nemzetközi hírű kutatója. In: A hagyományőrzés útján. Túrkeve ; Karcag, 2012:. 85-88.

Szegedi ki kicsoda?, 1998-[19]99. Szeged, 1999: 19-20.