Pétery Károly (1819-1877)

Pétery Károly Mezőtúron született 1819-ben született. Apja Péter András (1788-1847), a mezőtúri refomrátus gimnázium rektora, majd a megye táblabírája volt. Anyja Mészáros Zsuzsanna. Fiúk a debreceni református kollégiumban tanult. Buday Ézsaiás superintendens házában lakott. Majd Pesten folytatta tanulmányait és jogot tanult. Itt szerzett ügyvédi diplomát. Már egyetemi évei alatt publikált a Honderű folyóiratba. Az Atheneum és az Életképek is ledata elbeszéléseit.

Az 1848-49-es szabadságharcban nemzetőrkapitány volt. A forradalom leverése után visszavonult Pusztapóra és az irodalommal foglalatoskodott.

Az utolsó Bebek

1861-1873 között pedig Mezőtúr országgyűlési képviselője lett, majd két ciklus után újból visszavonul a közélettől

1877. október 21-én hunyt el. Mezőtúron temették el. Sírkövét az 1880-as években húga, Pétery Terézia állítatta.Azonban az alsórészi temető felszámolása után elszállították a Művelődési Központ udvarára a református Nagytemplom tornyával szemben.

Forrás:

Boros István: Városunk multja és jelene. Mezőtúr, [é.n.]

Csipes Ádám: Emlékezzünk a régiekről is, Pétery Károly emlékezete = Mezőtúr és Vidéke (2017.11.17.): 5.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1980-1981. 10. köt.: 886.

Varga Lajos: Megtört, mert nem hajlott = Jászkunság (1982.09.): 28-33.