Kiss Pál síremléke (Tiszafüred)

Kiss Pál (1809-1867) honvéd tábornok sírja a tiszafüredi Örvény úti temetőben található.

Tiszafüred

Forrás:

Vadász István: Az 1848/49-es szabadságharc tábornoka. Tiszafüred, 2003.

Vadász István: Egy ismert, de nem közismert honvédtárbornok = Szolnok megyei Néplap (1989. március 9.): 4.