VFMK

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Pályázat általános és középiskolás diákok részére

Kedves Kollégák! Kedves Diákok!
 
E tanévben ismét meghirdetjük a Verseghy Ferenchez és a felvilágosodás korához fűződő pályázatunkat, amelyet kiegészítünk Kölcsey Ferenc születése 225. évfordulójának méltó megünneplésével, ill. több szinten is kapcsolódunk a NAT által kötelezően előírt követelmények teljesítéséhez.
 
Felhívásunk az általános iskolák tanulóinak és a középiskolák nappali tagozatos diákjainak szól.  Reméljük, sokan kedvüket is lelik az alábbi pályamunkák valamelyikének elkészítésében.

Országos Könyvtári Napok - statisztika

Országos Könyvtári Napok

Böngészésre ajánljuk I.

Szolnoktár

Böngészésre ajánljuk II.

Helyismereti wiki

Inhalt abgleichen