Reply to comment

Sánta Gábor (1957-2015)

Sánta Gábor Árpád 1957. január 5-én született Tiszaörsön. A karcagi Gábor Áron Gimáziumban érettségizett. Az egri Tanárképző Főiskolán 1980-ban szerzett földrajz-biológia szakos tanári diplomát.

A diploma megszerzése előtt képesítés nélkül tanított Tiszaörsön általán iskolájában. 1992-ben került Kisújszállásra. Az értelmileg sérült gyermekek nevelését-oktatását végző munkája után, először óraadóként 1996-ban, majd 2000-től főállású pedagógusként az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskolához került. 2014-ben vonult nyugdíjba.

2002 és 2010 között önkormányzati képviselőként is szerepet vállalt a város életében. 

2015-ben hunyt el.

Forrás:

Toldi Attila: Sánta Gábor tanár úr emlékére. IN: Kisújszállási nagykun kalendárium. Kisújszállás, 2016.: 233.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <p> <br> <table> <tr> <td> <img> <div> <span>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.