Reply to comment

Hargitai László (1921-2009)

Hargaitai László 1921-ben született Aradon. A MÁV szolnoki állomásfőnök-helyettese volt. Nevéhez fűződik az állomás rekonstrukciója.

2009-ben Ezsüt Pelikán díjban részesült.

2009. október 21-én hunyt el. Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekintve helyezte örök nyugalomra a szolnoki római katolikus temetőben.

Forrás:

Búcsúzunk, emlékezünk. Új Néplap (2009.10.31.): 14.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <p> <br> <table> <tr> <td> <img> <div> <span>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.