Reply to comment

Kádár Imre

ny. városi főszámvevő * 1854. Hódmezővásárhely. Tanítói oklevelet 1881-ben Kiskunfélegyházán szerzett, u. ez évben a karcagi ref. el. isk. tanítója lett, 1893-ban választották meg városi számvevőnek, 1924-ben vonult nyugalomba. 1879-ben az Orosházi Közlöny, 1883-ban a Nagykunság c. hírlap és a Kun Gunár élclap szerkesztője volt. 3 verses kötete jelent meg "Lelki vigasz", "Liliomok völgye", és "Mártírok" címen. Az Ipariskola, a Hangya szöv. és a Népbank rt. felügy. biz. tagja. - Felesége: ''Simonovich Berta'', gyermekei: Géza (ref. esperes), Imre (ref. lelkész), Elek (főjző), Ilona (Vana Gézáné), István (tanító) és Berta. 21 unokája, 3 dédunokája van.

=== Forrás: ===
Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <p> <br> <table> <tr> <td> <img> <div> <span>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.