Karcag

Magyar Imre Lajos emléktáblája (Karcag)

Magyar Imre Lajos (1879-1971)  kántortanító születésének 130. évfordulója alkalmából emeltek emléktáblát 2009-ben a karcagi Nagykun Református Általános Iskola épületében.

Forrás:

Kálvin János-dombormű (Karcag)

A karcagi Nagykun Református Általános Iskola kapuja mellett állította fel Kálvin János (1509-1564) keresztény tudó domborművét a Karcagi Református Egyházközség 2005-ben. 

Forrás:

A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola emlékkönyve. Karcag, 2016.

Simai János (1950-2016)

Simai János 1950.  január 10-én született Kunhegyesen. A középiskola elvégzése után a Kandó Kálmán Műszaki Főiskoán szerzett diplomát. Budapesten állt munkába, majd visszatért Kunhegyesre. A Kunság Népe Termelőszövetkezetben dolgozott. Egy rövidebb ideig a helyi szakmunkásképző intézetben is tanított. A Kun Népe Mezőgazdasági Zrt-ből vonult nyugdíjba.

Kántor Sándor Fazekasház (Karcag)

Kántos Sándor (1894-1989) lakóháza (Karcag, Erkel Ferenc u. 1. sz.) a 19. század végén épült egytraktusos vályogház. A nyeregtetős, náddal fedett épület udvari homlokzata előtt fából készült és váloyggal körbeépített, henger alakú ikeroszlops tornác húzódik. A gazdasági épületek pedig a lakóház mögött kaptak helyet.

Szabics Magdolna (1949-2014)

Szabics Magdolna 1949. július7-én született Karcagon. Középiskolásan kezdett el kosárlabdázni.

Syndicate content