Kiemelt szolgáltatásaink

Könyvtárközi Kölcsönzés

Könyvtárközi szolgáltatás

Könyvtárunk gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele a könyvtár felhasználói számára. A szolgáltatást igénybe veheti bármely a könyvtárunkba beiratkozott olvasó, aki vállalja a könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartását.

Mikor vehető igénybe a szolgáltatás?

Miután az olvasó meggyőződött arról, hogy az állományunkban nincs meg a keresett dokumentum, a kérőlap kitöltésével igényelhető. A kérőlapon a kért mű valamennyi rendelkezésre álló adatát fel kell tüntetni. Olvasónk a kérés teljesítéséről azonnal értesítést kap. Amennyiben a kérést külföldről is kéri, azt a kérőlapon fel kell tüntetni.

 • Az eredetiben kölcsönzött dokumentum - postai díjtételének megfizetése után - a szolgáltató könyvtár által megadott feltételekkel használhatja.
 • A másolatban megrendelt dokumentum költségének kifizetése után az anyagot megtarthatja.
 • Ha a kért dokumentum belföldön megtalálható, a lelőhely megállapítása után, a kérést továbbítjuk.
 • A belföldi kérések teljesítésének időtartama kb. 1-2 hét.
 • A külföldről igényelt műnél esetenként hónapok is eltelhetnek. Külföldi rendelés esetén a kérést nem lehet visszamondani.
 • Régi, ritka kiadványoknál előfordulhat, hogy a könyvtárak nem kölcsönzik. A megadott oldalakról másolat készíthetők.
 • A folyóiratok nem kölcsönözhetőek a kért cikkről másolat kérhető.
 • A másolat költségét (amelyet a szolgáltató könyvtár határoz meg és ehhez járuló költség még a postai díj) mindig az olvasó fizeti.
 • A könyvtárközi kérést a könyvtárak elutasíthatják.
 • Külföldről kért dokumentum 4500,-Ft / db és plusz költség az Országos Széchényi Könyvtárba történő visszajuttatása.
 • Külföldről kért fénymásolatok árát a szolgáltató könyvtár határozza meg és ehhez még igen magas postaköltség is járul.
 • A külföldi dokumentumszolgáltatást az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül bonyolítjuk.
 • A kért dokumentum megérkezéséről az olvasót a megadott elérhetőségen azonnal értesítjük.

A költségek kifizetése után a szolgáltató könyvtár által megszabott feltételekkel használhatják a dokumentumot. Az eredetiben kért dokumentumok vagy kölcsönözhetőek vagy olvasóteremben használhatók. A kölcsönzési időt a szolgáltató könyvtár határozza meg. Ez 3-4 naptól 1 hónapig terjedhet.

A külföldről kért könyvek kivételével a kölcsönzési időre kérhető hosszabbítás, a lejárati időn belül 1-2 nappal. A hosszabbítási kérelmet a küldő könyvtár elutasíthatja. Ebben az esetben a dokumentumot vissza kell küldeni az eredeti határidőn belül.

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagja. Az ODR a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kialakított és támogatott olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét.

Az ODR-ben szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteménye a könyvtárhasználó rendelkezésére áll valamilyen formában. Eredeti példány könyvtárközi kölcsönzéséről a dokumentumot szolgáltató könyvtár dönthet. A hozzáférés biztosítására több technikai lehetőség van, könyvtárunk a legkorszerűbb eszközök segítségével biztosítja a kért dokumentum elérhetőségét.

Középiskolásoknak

Könyvtárhasználati órák középiskolások részére

A felnőtt olvasószolgálat munkatársai évtizedek óta rendszeresen tartanak könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglakozásokat középiskolások részére. A könyvtár épületében tett séta során általános könyvtárhasználati és dokumentumismeretet nyújtunk. Ismertetjük a megyei könyvtár szolgáltatásait és bemutatjuk a különgyűjteményeket, valamint a tájékoztató eszközök használatát is.
A könyvtári órákat elsősorban a középiskolát kezdő 9. évfolyamos osztályok számára ajánljuk, de szeretettel várjuk az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre felkészülő, valamint az érettségi előtt álló diákokat is, akik egy-egy témakör szakirodalmával kívánnak megismerkedni.

A foglakozásokra előzetesen telefonon vagy e-mailben várjuk a jelentkezéseket
Vona-Gődér Krisztina könyvtáros (56/510-110/33-as mellék vagy goderkriszti@vfmk.hu)

Rendhagyó helyismereti foglalkozások

Könyvtárunk törekvése, hogy minél gazdagabb szolgáltatással álljon rendelkezésre minden olyan területen, ahol segíteni tudja a megye fiataljait szűkebb hazánk minél alaposabb megismerésében. Fontos szerepet kap ezért könyvtárunkban a helytörténet, kiemelten a helyi irodalom és honismeret népszerűsítése. Az alábbi témakörökben állítottunk össze 45 perces, vetítéssel kísért foglalkozásokat:
 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején

A tavaszi hadjárat megyebeli helyszíneit mutatjuk be. A szolnoki és a cibakházi ütközetek mellett a tiszafüredi és a jászberényi főhadiszállás, valamint a helyi hadikórházak története is bemutatásra kerül.
Diavetítéssel illusztrált előadás keretén belül ismertetjük a hadműveletek kiemelkedő alakjait és eseményeit.
 

Szolnok, 1944

A második világháború szolnoki vonatkozású hadtörténeti eseményeit (német megszállás, deportálás, bombázások stb.) kívánjuk feleleveníteni. A foglalkozáson a mártírok emlékének állított helyi emlékhelyeket is bemutatjuk.

 

Verseghy Ferenc és szolnoki kultusza

A szolnoki születésű nyelvész és költő életrajzát és munkásságát bemutató előadás, melyet kiegészítettünk Verseghy nevét viselő helyi rendezvények és kulturális intézmények, valamint a Szolnokon található emlékhelyeket ismerteti.

 

Szolnok az irodalomban, szolnoki irodalom

Az irodalmi várostörténeti előadásokban magyar irodalmi nagyságok Szolnokhoz kötődő műveit (pl. Tinódi Sebestyén, Jókai Mór, Illyés Gyula), valamint a helyi kötődésű alkotók (pl. Verseghy Ferenc, Szathmáry György) munkásságáról szóló összeállítás.

 

Kortárs szolnoki irodalom

Az irodalmi előadásokban 20-21. századi helyi kötődésű alkotók (pl. Rékasy Ildikó, Jenei Gyula, Serfőző Simon, P. Nagy István) és irodalmi műhelyek (pl. Eső) munkásságát bemutató előadás.

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye zenetörténete

A Jászság és a Nagykunság népzenei hagyományait és a megyénk hírnevét öregbítő - országosan is ismert - zeneművészek (pl. Palotássy János, Rácz Aladár, Székely Mihály) munkássát bemutató előadás.

 

Várostörténeti séta

Egy képzeletbeli séta Szolnok műemlékei, nevezetes középületei és köztéri alkotásai között egy - archív és korabeli képekkel - gazdagon illusztrált bemutató keretében.
 

Az előadásokra előzetesen telefonon vagy e-mailben várjuk a jelentkezéseket.
Károly Nóra (tel.: 56/510-129 vagy knora@vfmk.hu) és
Balázs Ildikó (tel.: 56/510-122 vagy ibalazs@vfmk.hu)
 

Europe Direct - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európai Információs Pont

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európai Információs Pont (EIP) az Európai Bizottság támogatásával működik az EU második generációs tájékoztató hálózata, a Europe Direct részeként.

Feladata a megye lakosságának, a különböző szakmai és civil szervezeteinek tájékoztatása az Európai Unióról, az uniós tagsággal járó előnyökről és hatásokról, amelyek az állampolgárok életét, hétköznapjait befolyásolják.

Célja a tényszerű, naprakész, a regionális és a megyei sajátosságokat szem előtt tartó tájékoztatás és tanácsadás biztosítása az európia uniós integrációt érintő témákban.


Szolgáltatások

 • lakossági uniós kérdések megválaszolása, segítség az eligazodásban;
 • EU dokumentumtár; aktuális kézikönyvek, kiadványok, folyóiratok az Európai Unió témakörében magyarul és idegen nyelven;
 • EU-val foglalkozó szakmai és lakossági rendezvények, EU tapasztalatcserék, szakmaközi műhelyek, konferenciák, egyéb rendezvények, továbbképzések, illetve tájékoztatók szervezése;
 • kiadványok készítése, terjesztése, az Európai Unióval kapcsolatos, ingyenes kiadványaink korlátozott számban történő rendelkezésre bocsátása;
 • kapcsolattartás a megyei, helyi önkormányzati intézményekkel, szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel, a kulturális élet képviselőivel
 • a tanuló ifjúság EU-s tájékoztatása, jelenlét a tanintézetekben, EU-tanórák, vetélkedők, EU-tantermek szervezése; Eurodesk - ifjúsági EU információ;
 • uniós információk megszerzése érdekében ingyenes Internet hozzáférés biztosítása;
 • együttműködés a regionális médiával;
 • részvétel a megye jelentősebb rendezvényein; EIP stand


Speciális tevékenység

 •     EuroPartner Klub
 •     Közép-Kelet Európai Vidékfejlesztő Központ


További információ kérhető az (56) 510-125, az (56)510-110/29 és az (56) 510-110/40 telefonszámokon.

GatewayUK - Információs pont és angol nyelvi különgyűjtemény

A British Council az Egyesült Királyság oktatási és kulturális kapcsolatokat építő nemzetközi szervezete, melynek magyarországi irodája tájékoztató valamint az angol nyelv tanulását és oktatását segítő forrásokkal várja Önt könyvtárunk GatewayUK gyűjteményében.

Mit kínál a GatewayUK?

 • Kézikönyveket
 • Általános információk az Egyesült Királyságról – brit politikai és társadalmi élet – gazdaság – művészetek – tudomány - környezetvédelem
 • Tanulási lehetőségek az Egyesült Királyságban – felsőoktatás és továbbképzés – nyelvtanfolyamok - nyári és önkéntes munkalehetőségek
 • Utazás az Egyesült Királyságba – szállások és utazás – látványosságok, kiállítások, szórakozási lehetőségek
 • Események ismertetőit – az elkövetkezendő hetek, hónapok valamint a közelmúlt eseményei a British Council rendezésében és támogatásával - kulturális és szakmai bemutató programok a megyei könyvtárak és a British Council közös szervezésében a GatewayUK Tájékoztató Pontjához kapcsolódva
 • Magazinokat, kiadványait
 • A brit Idegenforgalmi Hivatal (Visit Britain) tájékoztatóit, térképeit
 • Számítógépes hozzáférést
  • az interneten elérhető brit forrásokhoz
  • az egyéni angol nyelvtanulást segítő és ország ismertető CD-ROM-okhoz
  • a British Council központjában szerkesztett elektronikus szakmai hírlevelekhez
  • elektronikus adatbázisokhoz (ezek használatáról kérjen felvilágosítást a könyvtáros kollégától)

Aktuális rendezvényeinkről a GatewayUK blogjából tájékozódhat.

 

Művészeti Szalon

Az I. emeleten a kölcsönző és az olvasóterem közötti tér helyet ad

 • képzőművészeti kiállításoknak,
 • író-olvasó találkozóknak, dedikálásoknak és
 • rendhagyó irodalomóráknak.

A tárlatokon a városhoz, megyéhez kötődő alkotóknak biztosítunk bemutatkozási lehetőséget

Az egyes kiállítások a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthetők meg.

 

További információ kérhető az (56) 510-110/34-es telefonszámon.

Finnugor gyűjtemény

A gyűjtemény "magja" 1986-ban ajándékozással került a könyvtárunkba. Az akkoriban még csak bontakozó nemzetközi könyvtári kapcsolatok "hozadéka" zárt szekrényekben, kiállítási tárgyként funkcionált évekig. Az alapvető változást  - az akkor még csak házikönyvtár jellegű gyűjtemény életébe is - az egész intézmény működésére kiható új épület átadása hozta. Így 1997 augusztusától beszélhetünk a megyei könyvtár különgyűjteményeként kezelt finnugor gyűjteményről.

Állománya

A finnugor gyűjtemény állománya kb. 800 könyvből áll jelenleg, két kurrens folyóirat jár a gyűjteménybe (finn és magyar nyelvű), de van néhány bekötött évfolyam idegen nyelvű időszaki kiadványunk is. 500 körüli a cikk-kivágatok száma, ezenkívül kb. 200, alapvetően közhasznú információt tartalmazó kisnyomtatvány s néhány, a finnugor népi és finn komolyzenét bemutató hangzó dokumentum alkotja a gyűjtemény talán legközkedveltebb részét.

A gyűjtemény gyűjtőköre a finnugor népek történelme, kultúrája, nyelve, a ma már csak szorványaiban élő népekhez kapcsolódó irodalom, nyelvrokonságunk kérdései, a mai Finnország, a mai Észtország, híres személyiségek stb.

A gyűjtemény igen színes a nyelvek terén. Van finn, észt, lapp, angol, orosz, német és magyar nyelvű szépirodalom, s a magyaron kívül alapvetően finnül, észtül és angolul szakirodalom. Kiemelkedően szépek a többnyelvű, a finn természetet, tájat bemutató fotóalbumok.

Elhelyezése

A különgyűjtemény a művészeti olvasóteremben kapott helyet. A dokumentumok elhelyezése az ETO szakrendjét követi. Cikk-kivágataink tárgyszavazva, tematikus elrendezésben, dossziékban találhatók.

További információ kérhető az (56) 510-110/34-es telefonszámon.