Helyismereti gyűjtemény

Szolgáltatások


A gyűjtemény

 • könyvek
 • kéziratok
 • szakdolgozatok
 • térképek
 • iőszaki kiadványok
 • hangzó és audiovizuális dokumentumok
 • fényképek
 • aprónyomtatványok
 • plakátok
 • képes levelezőlapok
 • mikrofilmek
 • megyei közgyűlés jegyzőkönyvei
 • Szolnok város önkormányzati jegyzőkönyvei
 • CD-ROM-ok
A gyűjtemény gyűjtőkörébe tartozik minden olyan dokumentum, amely Jász-Nagykun-Szolnok megyére és polgáraira vonatkozó információt tartalmaz. A könyvtár gyűjti a helyi kiadású, helyi nyomdák és helyi szerzők által előállított és írt kiadványokat.
 
A helyismereti információ iránti kérések nagyobbik része a tudományos kutatómunkával, lakóhelyünk történelmével, régészetével, néprajzával kapcsolatos. De olyan kérdésekhez is segítséget nyújthat a gyűjtemény, mint az iskolai oktatás, a honismereti mozgalom, művészeti és publicisztikai tevékenység; mindennapi és közéleti tájékozódás, idegenforgalom, turizmus valamint a családfakutatás.
 
A könyvtár névadója, Verseghy Ferenc emlékére műveiből és a róla szóló dokumentumokból különgyűjteményt állítottunk össze, amely könyvritkaságokkal is várja az érdeklődőket.
 
A Helyismereti Gyűjteményben található kiadványok főleg egyediek, ezért csak helyben használhatók. Másolási lehetőség (fénymásolás, szkennelés) biztosított az olvasók számára.
 
A könyvtár elektronikus katalógusában rögzítjük a gyűjtemény dokumentumainak adatait. Könyvek, tanulmányok és a folyóiratok megyénkre vonatkozó cikkeit is kereshetik benne az érdeklődők.
 
Városi és megyei értéktár
 
2014-ben 60 éves fennállását ünnepelte a Verseghy Könyvtár Helyismereti gyűjteménye, amely a Szolnoki Értéktárba is beválasztottak. Majd 2015-ben a városi Értékár Bizottság kezdeményezésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárban is helyet kapott.
 
Szolnoki Kalendárium
 
Az elismerések arra ösztönözték intézményünket, hogy egy helyismereti klubfoglalkozás keretében minél szélesebb körben mutassuk be a megyei gyűjtőkörű, értékes állományrészünket.
A gyűjteményünk, épített adattáraink és digitalizált dokumentumaink bemutatása mellett a helyi értékeinek  elkötelezett civil szervezeteket, helytörténeti kutatókat és magángyűjtőket is meg kívánunk nyerni, hogy a Szolnoki Kalendárium elnevezésű klub egy-egy összejövetelén mutatkozzanak be a város története iránt érdeklődő közönségnek.
 
A klubfoglalkozás plakétja
(A klubfoglalkozás plakátja. Tervezte: László Cecília)
 
Rendhagyó helyismereti foglalkozások
 
Könyvtárunk törekvése, hogy minél gazdagabb szolgáltatással álljon rendelkezésre minden olyan területen, ahol segíteni tudja a megye fiataljait szűkebb hazánk minél alaposabb megismerésében. Fontos szerepet kap ezért könyvtárunkban a helytörténet, kiemelten a helyi irodalom és a honismeret népszerűsítése. Az alábbi témakörökben állítottunk össze 45 perces, vetítéssel kísért foglalkozásokat:
 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején
A tavaszi hadjárat megyebeli helyszíneit mutatjuk be. A szolnoki és a cibakházi ütközetek mellett a tiszafüredi és a jászberényi főhadiszállás, valamint a helyi hadikórházak története is bemutatásra kerül. Diavetítéssel illusztrált előadás keretén belül ismertetjük a hadműveletek kiemelkedő alakjait és eseményeit.
Letölthető prezentáció >>
 
Szolnok, 1944
A második világháború szolnoki vonatkozású hadtörténeti eseményeit (német megszállás, deportálás, bombázások stb.) kívánjuk feleleveníteni. Bemutatjuk a mártírok emlékének állított helyi emlékhelyeket is.
Letölthető prezentáció >>
 
Szolnok, 1956
Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi történéseit megelevenítő előadás. Korabeli források, felvételek és visszaemlékezések bemutatásával teszünk múltbéli sétát Szolnok utcáin. A forradalmi események emlékét őrző mementók is ismertetésre kerülnek.
Letölthető prezentáció >>
 
Verseghy Ferenc és szolnoki kultusza
A szolnoki születésű nyelvész és költő életrajzát és munkásságát bemutató előadás, melyet kiegészítettünk Verseghy nevét viselő helyi rendezvények és kulturális intézmények, valamint a Szolnokon található emlékhelyeket ismerteti.
Letölthető prezentáció >>
 
Szolnok az irodalomban, szolnoki irodalom
Az irodalmi várostörténeti előadásokban magyar irodalmi nagyságok Szolnokhoz kötődő műveit (pl. Tinódi Sebestyén, Jókai Mór, Illyés Gyula), valamint a helyi kötődésű alkotók (pl. Verseghy Ferenc, Szathmáry György) munkásságáról szóló összeállítás.
Letölthető prezentáció >>
 
Kortárs szolnoki irodalom
Az irodalmi előadásokban 20-21. századi helyi kötődésű alkotók (pl. Rékasy Ildikó, Jenei Gyula, Serfőző Simon, P. Nagy István) és irodalmi műhelyek (pl. Eső) munkásságát bemutató előadás.
Letölthető prezentáció >>
 
Jász-Nagykun-Szolnok megye zenetörténete
A Jászság és a Nagykunság népzenei hagyományait és a megyénk hírnevét öregbítő - országosan is ismert - zeneművészek (pl. Palotássy János, Rácz Aladár, Székely Mihály) munkásságát bemutató előadás.
 
Várostörténeti séta
Egy képzeletbeli séta Szolnok műemlékei, nevezetes középületei és köztéri alkotásai között egy - archív és korabeli képekkel - gazdagon illusztrált bemutató keretében.
Letölthető prezentáció >>
 
Családtörténeti források a könyvtárakban
A könyvtárak szolgáltatásait bemutató előadás, amely a családkutatók számára nyújt segítséget.
Letölthető prezentáció >>
 
Az előadásokra előzetesen telefonon vagy e-mailben várjuk a jelentkezéseket.