Verseghy Ferenc-dombormű (Szolnok)

Verseghy Kör szorgalmazta a Panteon Bizottságnál, hogy 2007-ben a költő születésének 250. évfordulója alkalmából Verseghy Ferencről készült dombormű is bekerülhessen a szolnoki kötődésű halhatatlanok társulatába, a Damjanich János Múzeumban (Szolnok, Kossuth tér 4.) kialakított Szolnoki Panteon emléktáblái sorába. Az arcél megformálására Simon Ferenc szobrászművészt kérte fel a Verseghy Kör és a papköltő nevét viselő megyei könyvtár. Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzata álta a relief elészítésének költségeit. Az önkormányzat az alkotást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának tulajdonába adta át. A dombormű másolatát pedig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet épületében (Szolnok, Kossuth tér 2.) helyezték el 2007. április 3-án. A Szolnoki Pantheonban való felavatra 2007. április 24-én került sor.

Szolnok

A múzeum első emeleti folyósóján felavatott relief

Szolnok

A könyvtár előterében elhelyezett másolat

(Károly Nóra felvételei - VFMKMI)

Forrás:

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város közgyűlése 2007. május 31-i ülésére a Verseghy Ferenc domborműnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága részére történő térítésmentes átadására. [Kézirat] Szolnok, 2007.

Verseghy-emléktáblát avatnak = Új Néplap 18. évf. (2007. április 23.) 94. sz. 16. p.