Evangélikus templom (Szolnok)

Az 1927-ben kapott telket az evangélikus gyülekezet a várostól, hogy templomot építhessenek. D. Geduly Henrik (1866-1937) püspök helyezte el a templom alapkövét. 1932-ben készült el a mai Kellner gyula utcában álló épület. A neoreneszánsz és neogótikus stílusú templomot Gerey Ernő fővárosi műépítész tervezte. Kellermann-testvétek voltak az építkezés kivitelezői. A templom architektúráját Luther Márton wittenbergi vártemploma ihlette. A főbejárat kapuzata és a torony, valamint a homlokzat külső támpillérei és a vaskerítés motívumai jelenítik meg a felekezet bölcsőjének színhelyét Szolnokon. A templom belső tere és berendezése - a padok, a csillárok, a szószék kialakítása - is hasonló a wittenbergi templomhoz.

Wittenberg

Schlosskirche Wittenberg (Képeslap)

Szolnok

A szolnoki evangélikus templom (Képeslap)

Szolnok

Az evangélikus templom (utcai) főhomlokzata. Két vékony csúcs látható a homlokzat tetején.

Szolnok

Szolnok

Luther-rózsa a templom főhomlokzat közepén, a csúcsíves bejárat felett

Szolnok

Az 1932-ben készült oltárképet Vidovszky Béla festőművész készítette, azonban ez elveszett. A második világháború alatt tűnt el a festmény. A ma látható oltárkép a Pilátus előtt álló Jézust ábrázolja. A festmény Munkácsy Mihály Krisztus-triológiájána ezen jelenetéről készült reprodukció, amelyet hívők adományoztak a templomnak.

Szolnok

A templomnak 2005-ig nem volt harangja. A hívők adományából készült harangot 2005. június 11-én szentelték fel. A Lengyelországban öntött harang súlya 220 kg.

(Kósa Károly felvételei - VFMKMI)

Forrás:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeslaptár

Kósa Károly: Mozaikok Szolnok vallástörténetéből. In: Szolnok a várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Budapest, 2000. 121-134. pp.

A szolnoki evangélikus templom építésének története. Szolnok, 1933.