Hidassy Elek (1826-?)

Hidassy (eredetileg Brückler) Elek (1826-?) 1848 tavaszán a jászberényi nemzetőrség főhadnagyává választották. Szeptembertől százados lett a Jászkun Kerületi önkéntes nemzetőrzászlóaljnál Görgey táborában. Később már mint főszázados Komáromban és Aradon harcolt. Világosnál esett fogságba. A szabadságharc leverése után színigazgató lett, később pedig jegyzői hivatal vállalt Vas megyében.

Forrás:
Bagi Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc 65. "jászkun" zászlóaljának történetéhez. In: Karcagi kalendárium, 2009. Karcag, 2009. 112-116. pp.
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.