Scipiades Elemér (1875-1944)

Dr. Scipiades Elemér orvos, egyetemi tanár Jászárokszálláson született 1875. augusztus 21-én. Megh.: Pécs, 1944. febr. 21.
A középiskolai tanulmányai után a Budapesti Egyetem orvoskarának hallgatója lett. 1898-ban avatták orvosdoktorrá. Az egyetem élettani intézetének gyakornoka lett. 1899-ben a II. sz. belgyógyászati klinikán, mint gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus működött.
1910-ben a terhességi és szülési patológia című tárgykörből magántanári képesítést nyert.
Az 1. világháború kitörésekor a Vöröskereszt tábori kórházánál teljesített szolgálatot, ahol soron kívül főorvossá léptették elő. 1915-ben a honvéd helyőrségi kórház sebészeti osztályán mint beosztott orvos, majd mint ezredorvos tevékenykedett. A Vörsökereszt Ii. osztályú díszjelvénnyel tüntette ki. 1916-ban klinikája kérésére felmentették a katonai szolgálat alól.
1917-ben a Szent Rókus Kórház helyettes főorvosa, majd a Zita-kórház főorvosa lett. 1920-ban bízták meg az Erzsébet Egyetemi szülészeti és nőgyógyászati tanszékének helyettes vezetésével, amelynek 1922-ben nyilvános rendes tanára lett.
Hazai és nemzetközi orvosi folyóiratokba is publikált: Über die Behandlung der Geburten bei engen Becken (Berlin, 1909.); Myom und Schwangerschaft (1912); Über die Zerreissung der Gebärmutter an der Hand von 91 einigen fällen (Berlin, 1909.); I. Propedeutica (Bp., 1920);
Physiologia (Bp., 1922). A szülészet kézikönyve című munkája 1942-ben jelent meg Budapesten.
1944. február 21-én hunyt el Pécsett.

Forrás:
Magyar Életrajzi Lexikon
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.
Batizfalvy János: Orvosi Hetilap (1944)
Probstner Artúr: Magyar Nőorv. L. (1944)