Polnay Jenő (1873-19??)

Tiszasülyi Polnay Jenő miniszter 1873. augusztus 20-án született Tiszasülyön. A debreceni jogakadémián tanult, majd Morvaországban folytatott kereskedelmi tanulmányokat.
Erdőgazdasággal és fakitermeléssel foglalkozott. A Faipari és fakereskedelmi Értesítő, később a Faügyi Szemle szerkesztője volt. Az Erdőipari Rt. kiviteli üzletének vezetésével bízták meg, majd a Groedel Testvérek Gőzhajózási Rt. londoni érdekeltségét szerezte meg. Ennek utóbb igazgatója is volt. Megalapított az Atlantica Tengerhajózási Rt-t. 1919-ben az első Friedrch-kormány közélelmezési minisztere volt.
Jelentős szerepet töltött be az izraelita felekezet életében is. Elnöke volt a Joint magyarországi bizottságának és e működése kapcsán a zsidó kórház magas nívón álló Röntgen-laboratóriumának felszerelése is létrejött.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931
Magyar Zsidó lexikon. Budapest, 1929.