Csekey István (1889-1963)

Csekey István 1889. február 2-án született Szolnokon. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári, strassburgi és heidelbergi egyetemen folytatta. 1911-ben az államtudomány, 1913-ban a jogtudomány doktora lett.
1919-ben magántanárként dolgozott a budapesti egyetemen. 1923 és 1931 között az észt Tartui Egyetem vendégprofesszora volt, amely intézmény tiszteletbeli doktorrá választotta 1932-ben. Számos kitüntetéssel ismerték el ottani munkáját: Észt Vöröskereszt I. oszt. második fokozat (1932), a csillaggal (1936), Észt Fehércsillag-rend II. oszt. a csillaggal (1938). 1931-ben lett a Szegedi Egyetem tanára. 1931 és 1940. között tanszékvezetői, 1938 és 1939. között dékáni, valamint 1939-1940. között a prodékáni tisztséget is ellátta. 1939-40. között az Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae szerkesztőbizottságának főtitkára volt.
1940 őszén a kolozsvári, utóbb a pécsi egyetem tanára lett. Innen vonult nyugdíjba 1951. október 8-án.

1963. augusztus 17-én hunyt el Pécsett.

Forrás:
Szegedi egyetemi almanach. Szeged, 1996.