Lippich István (1881-1946)

Lippich István 1881-ben született Szolnokon. Középiskolai tanulmányai után a budapesti kereskedelmi akadémiára került, majd elvégezte a fővárosi Tudományegyetem jogi fakultását is. Pályáját Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szolgálatában kezdte, mint gyakornok. 1904-ben lett Jász-nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási gyakornoka. 1914-ben az I. honvéd huszárezredhez vonult be. Az erdélyi és orosz frontokon harcolt 1916 júniusáig. 1919 őszén választották meg a vármegye másod főjegyzőjévé, majd kormánybiztossá nevezték ki. A kommün alatt letartóztatták. Lippich István rövid ideig, 1920. június 21-ig  állt a vármegye élén. Majd  a kormányzó október 14-én Lippich Istvánt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánjává nevezte ki. Tisztségét 1923-ig töltötte be. A Szolnoki Művész Egyesület igazgatója volt. Szajoli földbirtokosként a Mezőgazdasági Takarékpénztár és a Vármegyei Tejszövetkezet alelnöki funkcióit is betöltötte. 1946-ban hunyt el. A szajoli temetőben helyezték örök nyugalomra.

Szajol

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szolnoki fejek. Szolnok, 1928.