Helyismereti gyűjtemény

Szolgáltatások

 • tájékoztatás (szóban, írásban, e-mailben)
 • irodalomkutatás (szakdolgozatok és pályamunkák készítéséhez)
 • a gyűjtemény bemutatása (pl. iskolai csoportok számára)
 • sajtófigyelés
 • helyismereti elektronikus adatbázisok (pl. Új Néplap)
 • internetes helyismereti adatbázisok
 • másolatkészítés

A gyűjtemény

 • könyvek
 • kéziratok
 • szakdolgozatok
 • térképek
 • iőszaki kiadványok
 • hangzó és audiovizuális dokumentumok
 • fényképek
 • aprónyomtatványok
 • plakátok
 • képes levelezőlapok
 • mikrofilmek
 • megyei közgyűlés jegyzőkönyvei
 • Szolnok város önkormányzati jegyzőkönyvei
 • CD-ROM-ok
A gyűjtemény gyűjtőkörébe tartozik minden olyan dokumentum, amely Jász-Nagykun-Szolnok megyére és polgáraira vonatkozó információt tartalmaz. A könyvtár gyűjti a helyi kiadású, helyi nyomdák és helyi szerzők által előállított és írt kiadványokat.
 
A helyismereti információ iránti kérések nagyobbik része a tudományos kutatómunkával, lakóhelyünk történelmével, régészetével, néprajzával kapcsolatos. De olyan kérdésekhez is segítséget nyújthat a gyűjtemény, mint az iskolai oktatás, a honismereti mozgalom, művészeti és publicisztikai tevékenység; mindennapi és közéleti tájékozódás, idegenforgalom, turizmus valamint a családfakutatás.
 
Verseghy-gyűjtemény

Verseghy Ferencz élete és művei

A Verseghy Ferenc Könyvtár alapító okiratában is rögzített, kiemelt feladata a „Verseghy-kultusz” ápolása, névadónk életművének gondozása. Verseghy Ferenc (1757-1822) emlékére műveiből és a róla szóló dokumentumokból különgyűjteményt állítottunk össze, amely könyvritkaságokkal is várja az érdeklődőket. 
Egyéni érdeklődők és csoportok számára is bemutatjuk a gyűjteményt. Együttműködünk a kultusz ápolásában résztvevő szervezetekkel. Intézményi és külső rendezvényeken is népszerűsítjük Verseghy Ferenc sokszínű munkásságát.
 
2007-ben egy elektronikus összeállítás is készült a könyvtár honlapján a névadó tiszteletére, hogy a távhasználókat is megismertessük Verseghy Ferenc munkásságával és szolnoki kultuszával. Az emlékoldalt 2017-ben, felhasználva az elmúlt évtized digitálisan keletkezett dokumentumait,  átszerkesztettük a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet munkatársainak közreműködésével.
 
A Helyismereti Gyűjteményben található kiadványok főleg egyediek, ezért csak helyben használhatók. Másolási lehetőség (fénymásolás, szkennelés) biztosított az olvasók számára.
 
A könyvtár elektronikus katalógusában rögzítjük a gyűjtemény dokumentumainak adatait. Könyvek, tanulmányok és a folyóiratok megyénkre vonatkozó cikkeit is kereshetik benne az érdeklődők.
 
Digitalizálás, digitális gyűjtemények
Városi és megyei értéktár
 
2014-ben 60 éves fennállását ünnepelte a Verseghy Könyvtár Helyismereti gyűjteménye, amely a Szolnoki Értéktárba is beválasztottak. Majd 2015-ben a városi Értékár Bizottság kezdeményezésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárban is helyet kapott.
 
Szolnoki Kalendárium
 
A klubfoglalkozás plakétja
 
Az elismerések arra ösztönözték intézményünket, hogy egy helyismereti klubfoglalkozás keretében minél szélesebb körben mutassuk be a megyei gyűjtőkörű, értékes állományrészünket.
A gyűjteményünk, épített adattáraink és digitalizált dokumentumaink bemutatása mellett a helyi értékeinek  elkötelezett civil szervezeteket, helytörténeti kutatókat és magángyűjtőket is meg kívánunk nyerni, hogy a Szolnoki Kalendárium elnevezésű klub egy-egy összejövetelén mutatkozzanak be a város története iránt érdeklődő közönségnek.
 
Fényképes összefoglalók korábbi rendezvényeinkről >>
 
 
Rendhagyó helyismereti foglalkozások
 
Könyvtárunk törekvése, hogy minél gazdagabb szolgáltatással álljon rendelkezésre minden olyan területen, ahol segíteni tudja a megye fiataljait szűkebb hazánk minél alaposabb megismerésében. Fontos szerepet kap ezért könyvtárunkban a helytörténet, kiemelten a helyi irodalom és a honismeret népszerűsítése. Az alábbi témakörökben állítottunk össze 45 perces, vetítéssel kísért foglalkozásokat:
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején
A tavaszi hadjárat megyebeli helyszíneit mutatjuk be. A szolnoki és a cibakházi ütközetek mellett a tiszafüredi és a jászberényi főhadiszállás, valamint a helyi hadikórházak története is bemutatásra kerül. Diavetítéssel illusztrált előadás keretén belül ismertetjük a hadműveletek kiemelkedő alakjait és eseményeit.
Letölthető prezentáció >>
 • Szolnok, 1944
A második világháború szolnoki vonatkozású hadtörténeti eseményeit (német megszállás, deportálás, bombázások stb.) kívánjuk feleleveníteni. Bemutatjuk a mártírok emlékének állított helyi emlékhelyeket is.
Letölthető prezentáció >>
 • Szolnok, 1956
Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi történéseit megelevenítő előadás. Korabeli források, felvételek és visszaemlékezések bemutatásával teszünk múltbéli sétát Szolnok utcáin. A forradalmi események emlékét őrző mementók is ismertetésre kerülnek.
Letölthető prezentáció >>
 • Verseghy Ferenc és szolnoki kultusza
A szolnoki születésű nyelvész és költő életrajzát és munkásságát bemutató előadás, melyet kiegészítettünk Verseghy nevét viselő helyi rendezvények és kulturális intézmények, valamint a Szolnokon található emlékhelyeket ismerteti.
Letölthető prezentáció >>
 • Szolnok az irodalomban, szolnoki irodalom
Az irodalmi várostörténeti előadásokban magyar irodalmi nagyságok Szolnokhoz kötődő műveit (pl. Tinódi Sebestyén, Jókai Mór, Illyés Gyula), valamint a helyi kötődésű alkotók (pl. Verseghy Ferenc, Szathmáry György) munkásságáról szóló összeállítás.
Letölthető prezentáció >>
 • Kortárs szolnoki irodalom
Az irodalmi előadásokban 20-21. századi helyi kötődésű alkotók (pl. Rékasy Ildikó, Jenei Gyula, Serfőző Simon, P. Nagy István) és irodalmi műhelyek (pl. Eső) munkásságát bemutató előadás.
Letölthető prezentáció >>
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye zenetörténete
A Jászság és a Nagykunság népzenei hagyományait és a megyénk hírnevét öregbítő - országosan is ismert - zeneművészek (pl. Palotássy János, Rácz Aladár, Székely Mihály) munkásságát bemutató előadás.
 • Várostörténeti séta
Egy képzeletbeli séta Szolnok műemlékei, nevezetes középületei és köztéri alkotásai között egy - archív és korabeli képekkel - gazdagon illusztrált bemutató keretében.
Letölthető prezentáció >>
 • Családtörténeti források a könyvtárakban
A könyvtárak szolgáltatásait bemutató előadás, amely a családkutatók számára nyújt segítséget.
Letölthető prezentáció >>
Video >>
 
Az előadásokra előzetesen telefonon vagy e-mailben várjuk a jelentkezéseket.
 
Szurmay Ernő Emlékkiállítás
Szurmay Ernő emlékkiálltás 2018 - vfkA Verseghy Ferenc Könyvtár egykori igazgatója, Szurmay Ernő (1923-2016) irodalomtörténész hagyatékából születésének 95. évfordulója alkalmából nyílt állandó kiállítás a Helyismereti gyűjteményben 2018 januárjában. Az emlékkiállítás a szolnoki Verseghy Kör közreműködésével valósult meg.
Képek a megnyitó ünnepségről >>
 
 
Publikációk, konferenciák és előadások
 
Károly Nóra: Hiteles helyek a 21. században.  - Közgyűjteményi adatbázisok a tudomány és az oktatás szolgálatában (Szolnok, 2017.05.15.)
Takáts Béla: Digitalizálási 1x1. KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP  2003. 2.: 20-22.
Takáts Béla. Digitalizálási 1x1 (2. rész) és a WinISIS. KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP  2003. 3.: 24-28.
Takáts Béla: Elektronikus dokumentumok a helyismereti gyűjteményben. KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 2000. 10.: 7-9.
Takáts Béla: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei elektronikus könyvtár. Kísérlet egy megyei elektronikus dokumentumgyűjtemény alapjainak megteremtésére. IN: Szolnoki Tudományos Közlemények. Szolnok, 2000.: 128-130.
Takáts Béla: Helyismereti gyűjtemények régen és ma. KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 2009. 5.: 37.
Takáts Béla: Helyismereti gyűjtőkör és az elektronikus dokumentumok - Helyismereti Könyvtárosok IX. Országos Tanácskozása (Vác, 2002. 07. 17-19.)
Takáts Béla: Helyismereti munka lehetőségei a kiskönyvtárakban. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás - gyarapítás - menedzsment.  Budapest, 2005: 1-14. 
Takáts Béla: Séta az erdőben. Digitalizálgatásaink gyermekbetegségei. - Helyismereti Könyvtárosok XI. Országos Tanácskozása (Szolnok,  2004.07.14-16.).