Művészetek szintje

Szolgáltatásaink

 • tájékoztatás
 • irodalomkutatás
 • elektronikus adatbázisok használata (MEK, Neumann-ház, EBSCO, FSZEK, PIM, MTA irodalmi adatbázisai stb.)
 • fénymásolás
 • könyvtárközi kölcsönzés

A gyűjtemény

Az intézmény 1. emeletén a művészeti szint található. Itt kaptak helyet a művészetekkel (magyar és idegen nyelvű szépirodalom, irodalomtudomány, irodalomtörténet, nyelvészet, idegen nyelvű nyelvkönyvek, művészettörténet, képzőművészetek, sport) kapcsolatos nyomtatott dokumentumok.

 • szakenciklopédiák, lexikonok, szótárak;
 • a tudományterületek alapvető kézikönyvei, monográfiái, bibliográfiái;
 • a magyar és idegennyelvű szaklapok, folyóiratok
 • kölcsönözhető tematikus kiemelések (színcsíkkal jelölve):
  • iskolai kötelező olvasmányok,kalandos, romantikus,
  • tudományos-fantasztikus és
  • idegen nyelvű szépirodalmi kötetek
  • újdonságok
  • "A nap könyve"
 • kézikönyvtári tematikus kiemelések:
  • idézetgyűjtemények,
  • tömörítvények,
  • többnyelvű szótárak,
  • személyi bibliográfiák és
  • repertóriumok,
  • művészeti (alkotói) albumok,
  • egyes nemzeti irodalomtörténet mellett reprezentatív szépirodalmi válogatás (*)

(*) Például 820 angol/amerikai irodalomtörténet; az ezzel kapcsolatos szakirodalmi munkák betűrendben, utána pedig az ennek megfelelő szépirodalmi válogatás található alfabetikus rendben Albeetől Yeatsig.

A katalógus

 • hagyományos, papíralapú katalógus (1996-ig beszerzett dokumentumok)
 • számítógépes adatbázis (az 1996 előtt és azóta vásárolt állomány)
 • az adatbázis használatához külön számítógépeket biztosítunk olvasóink számára


A kölcsönzői és az olvasótermi térben témakörök szerint ETO-szakrendben, azon belül pedig a szerzők nevének betűrendjében találjuk a könyveket.


További információ kérhető az (56) 510-110/33-as és az (56) 510-110/34-es telefonszámokon.