1. világháborús emlékmű (Alattyán)

A Nagy Háború helyi hősei emlékére 1933. június 29-én emeltek emlékművet Alattyán központjában. Czettler Jenő nemzetgyűlési képviselő avatta fel a 2 méter magas szobrot, amely egy magyar honvédet ábrázol. Az emlékmű helyi szobrászművész, Gecse Árpád (1900-1999) alkotása.

Alattyán

A vasbeton talapzaton olvasható felirat: "1914-1918", két oldalt pedig egy-egy márványtáblán az elesett alattyáni katonák nevét is felvésték.  Az emlékmű a helyi általános iskola udvarán (Szent István út 21.) található.

Alattyán

(Károly Nóra felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Forrás:

Farkas Kristóf Vince-Fodor István Ferenc: I. világháborús emlékművek a Jászsában. In: Jászsági Évkönyv, 2014.: 201-213.

Szikszai Mihály: Az I. világháború "hősi emlékei" Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Zounuk, 14. Szolnok, 1999. pp. 369-411.