Gosztony kápolna (Jászfelsőszentgyörgy)

A Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között található kistemplomot 1829-ben Jekelfalussy Johanna építtette 1820 körül emelt kúriája közelében. 1855-ben a kápolna épületét megnagyobbították. Története során többször is felújították. 1885. július 26-án tartotta itt első szentmiséjét Várady Károly (1861-1911), a kegyes tanító rend tagja, a szegedi főgimnázium tanára. Az 1900-as évek elején Gosztony Aladár cserélte le a kápolna eredeti felszerelését. Vasárnaponként a Gosztony család és alkalmazottaik a jászberényi ferencesek miséit hallgatták itt a kápolnában. 1929-ben a kápolnában tartott háromnapos lelkigyakorlaton a pusztamonostori földbirtokosok Balázsovich Oszkár és Ernő is részt vett. Még Gosztony Aladár életében itt misézett egyszer Mécs László (1895-1978) premontrei papköltő is. A kápolnában tartotta esküvőjét Gosztonyi Margit és Halász elemér 1896-ban. 1921-ben pedig Buczkó József Emil premontrei kanonok itt esketett össze egy másik Gosztonyi lányt és Tersztyánszky Dezsőt.

A kápolnában kripta is található, amely panker Károly és neje, Panker Károlyné Jenkelfalussy Johanna nyughelye. Itt helyezték örök nyugalomra Tahy Rudolfot. A Gosztony családból két személyt. Gosztony Géza (?-1927) sírját a 2. világháború végén szovjet katonák feltörték. Föld maradványait fia abban a sírkertben temettette el újra, amely a kápolnához tartozik. Az 1943-ban elhunyt Gosztonyi Aladárné báró de Sainte-Marie Amelin Erzsébet volt az utolsó, akit idetemettek. A sírok kovűcsoltvas kerítéseit és a márványsírköveket elhordták. A kápolnát és a kriptát többször feltörték, a csontokat kidobálták. A további rongálást megakadályozva a jászfelsőszentgyörgyi plébános befalaztatta a kripta lejáratát. 1990-ben és 1995-ben is kifosztották a kápolnát. A tető megbontásával a harangokat is eltulajdonították a hányatott sorsú épületből. A kápolnát Farkas Mátyás (1931-2000) apát-plébános a millecentenárium évében saját költségén rendbehozatta, és újrabefalaztatta az időközben újrafeltört kriptát. 2002-ben Horvölgyi László esperes, a jsázberényi ferences templom plébánosa szentelte fel újra a kápolnát. 2004-ben, újabb renoválás után, Nepomuki Szent János - a kápolna védőszentjének - ünnepén tarthattak újra búcsút Kerekudvaron. Az Új élet katolikus evangelizációs egyesület pártfogásába vette a kápolnát.

Forrás:

Faragó László: Újabb fejezetek a tanyai kápolnák történetéhez = Berényi Kármentő 13. évf. 2. sz. (2006. december) 2-3. pp.

Gosztony Ernő: A pusztakerekudvari Gosztony kápolna története = Berényi kármentő 11. évf. 2. sz. (2004. december) 1, 3. p.