Tudományok szintje

Szolgáltatásaink

 • tájékoztatás
 • irodalomkutatás
 • elektronikus adatbázisok használata: (Complex jogtár, Szociológiai adatbázis, Pedagógiai adatbázis, EBSCO, Pressdok adatbázis, Gale Referensz Virtuális Könyvtár stb.)
 • fénymásolás
 • információk az Európai Unióról és Nagy-Britanniáról
 • könyvtárközi kölcsönzés

Gyűjtemény

 • általános, és szakenciklopédiák, lexikonok, szótárak;
 • a tudományterületek alapvető kézikönyvei, monográfiái, bibliográfiái;
 • a magyar nyelvű szaklapok, szakfolyóiratok

Katalógus

 • hagyományos, papíralapú katalógus (1996-ig beszerzett dokumentumok)
 • számítógépes adatbázis (az 1996 előtt és azóta vásárolt állomány
 • az adatbázis használatához külön számítógépeket biztosítunk olvasóink számára

Könyvtárunk II. emeletén a tudományok szintjét alakítottuk ki. Az itt található állományrész az ismeretterjesztő és a tudományos szakirodalom gyűjtőhelye: a társadalom- és a természettudományok, valamint az alkalmazott tudományokhoz kapcsolódó dokumentumokból álló szakgyűjtemény.

A dokumentumok egyrészt a kölcsönzési szabályoknak megfelelően kölcsönözhetők, míg más részük olvasótermi állomány, s mint ilyen, csak helyben használhatóak. A helyben használatot a könyvek gerincén piros színcsík jelzi.

A kölcsönzői és az olvasótermi térben témakörök szerint ETO-szakrendben, azon belül pedig a szerzők nevének betűrendjében találjuk a könyveket. A könyebb tájékozódást a polcok oldalán elhelyezett eligazító feliratok, valamint az egyes témaköröket: az ETO-számot és annak jelentését tartalmazó táblák segítik.

A téma aktualitása miatt kiemeltük az állományból azokat a kölcsönözhető könyveket, amelyek az Európai Unióval kapcsolatosak. Ezeket a dokumentumokat kék színcsíkkal láttuk el, s külön polcokon helyeztük el.
Külön állományrészt alakítottunk ki az 1 hétre kölcsönözhető dokumentumokból is.
Az útikönyveket (914-es szakcsoport) az országok, illetve a városok nevének alfabetikus sorrendjében helyeztük el a polcokon, megkönnyítve ezzel a tájékozódást.
Az egyes tudományterületekhez kapcsolódó folyóiratok gazdag választéka várja az olvasókat. A szakfolyóiratok csak helyben használhatóak.

 

További információ kérhető az (56) 510-110/40-es és az (56) 510-110/41-es telefonszámokon.